« شرایط نمایندگی »

مقدمه :

1.      شرکت زال آماده است به عنوان نماینده شما در امور اداری و ارتباطات در روسیه و ترکیه انجام وظیفه نماید .

2.      عقد قرارداد نمایندگی صرفأ برای تثبیت حضور شما در روسیه وترکیه بوده و خاصیت دیگری ندارد.

3.      قراردادهای نمایندگی در روسیه و ترکیه جداگانه منعقد می گردد .

4.      شما می توانید از شماره و آدرس شرکت زال ؛ به عنوان نماینده شرکت خود در ترکیه یا روسیه ؛ در سربرگ ها ،          کارت ویزیت و سایت اینترنتی استفاده نمایید .

5.      ما نیز نام شرکت شما را در سایت شرکت زال قرار می دهیم .

6.      ما تنها شرکت هایی را به صاحبان صنعت و تجارت روسیه معرفی می کنیم که نمایندگی آنها را داشته باشیم .

7.      هیچ کاری ؛ حتی یک ارتباط تلفنی ساده ! ؛ بدون دستور و تامین هزینه از سوی شما انجام نمی گیرد .

8.      قرارداد یک ساله بوده و کل هزینه ( 12000 دلار ) همزمان با عقد قرارداد دریافت می شود .

روش همکاری :

1.      شما هرکاری و دستوری در رابطه با روسیه یا ترکیه را فقط بصورت مکتوب ! به ما ارجاع می کنید . 

2.      کارشناسان ما امکان انجام و هزینه دستور شما را بررسی و اعلام می دارند .

هزینه ها :

1.      حقوق ثابت نمایندگی                                                                         1000 دلار در ماه

2.      حقوق متغیر نمایندگی :                                                    20%  بالاسری ( مبلغ بیست در صد فاکتورهایی که از شرکت های روسی برای انجام خدمات دیگری مانند رزرو هتل ، خرید ملک . . . شما اخذ می شود . )

 

توصیه می شود فایل : سؤال و جواب را مطالعه نمایید .